Folclor

 

Termenul „folclor” provine din engleză folklore, fiind compus din cuvintele folk (popor, oameni) și lore (cunoaștere sau tradiție). Termenul a fost inventat de anticarul britanic William John Thoms (1803-1885), cu scopul de a înlocui termenul „Popular Antiquities”, utilizat până atunci.

Folclorul izvorăște din cultura comună a unui grup de oameni și include toate tradițiile specifice acelei culturi, sau subculturi. Printre cele mai cunoscute elemente din folclor putem aminti poveștile, proverbele, obiectele tradiționale lucrate manual, legendele specifice unei regiuni sau popor, ritualurile de sărbătoare (precum Crăciunul sau nunțile), dansurile populare, și ritualurile de inițiere (încă practicate de multe civilizații de pe glob).

Tot în folclor, dar mult mai recent, au fost incluse și legendele urbane care sunt considerate un gen modern al folclorului tradițional, adânc înrădăcinate în unele culturi populare.

Menu