Mitologie

 

O mitologie poate fi caracterizată ca o compilație relativ coerentă de mituri și întâmplări care descriu un sistem de valori sau o anumită religie. Termenul „mitologie” își are originile în limba greacă, din fuziunea cuvintelor mythos („legendă” sau „poveste”) și logos („cuvânt”). Marea majoritate a miturile pot fi caracterizate drept opere literare narative tradiționale care au rolul de a explica originea omului, diferite fenomene ale naturii, originea a diferite specii de animalelor, etc.

În cele mai multe cazuri, miturile implică prezența a unor zeități, a unui element sacru, a eroilor cu puteri supraomenești, sau a unor creaturi fabuloase. Există câteva aspecte comune în ceea ce privește miturile și legendele, însă deosebirea fundamentală este aceea că, în timp ce miturile sunt complet imaginare, legendele au un sâmbure de adevăr.

Fiecare civilizație de pe glob are o mitologie proprie asta deși există multe elemente comune între marile mitologii (greacă, etruscă, egipteană, nordică, traco-dacă, persană, celtică, romană, sumeriană, hindusă,  tibetană, etc.).

Ca și concept, mitologiile sunt sisteme generale elaborate din stadiul culturii primitive cu scopul de a oferi explicații pentru anumite evenimente sau fenomene naturale. Apariția civilizației tehnice timpurii și a formelor ei de gândire teoretică a contribuit în mod semnificativ la dispariția miturilor și la absorbirea și integrarea lor în religie.

Cu toate acestea, majoritatea mitologiilor primitive, arhaice, sau antice, care au inclus concepțiile din perioada formativă a miturilor, au ajuns să fie cunoscute și astăzi. Acest lucru s-a datorat tehnologiei care a permis generațiilor mai recente să transcrie și să conserve miturile sub formă de transcripții literare.  Astfel de exemple sunt epopeile lui Homer, Theogonia lui Hesiod, Avesta, Mahābhārata, Kojiki, Biblia, Popol Vuh, Huainan Zi a lui Liu An, Kalevala, Edda Veche, Veda, sau Ciclul Upanișad.

Menu