Termeni și Condiții de Utilizare

Vă rugăm sa citiți cu atenție informațiile care urmează:

Prin utilizarea acestui site, WWW.MISTERIO.RO, sunteți de acord cu termenii şi condițiile de utilizare menționate în aceasta pagină. Accesul şi utilizarea acestui site sunt supuse următorilor termeni şi condiții de utilizare şi tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile. Accesând şi utilizând site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, acești termeni şi condiții şi luați la cunoștința că orice alte acorduri între dumneavoastră şi terțe parți cu privire la utilizarea site-ului sunt înlocuite prin prevederile prezentului document. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Termenii şi Condițiile de Utilizare ale acestui site, vă rugăm să părăsiți această platformă.

Prin continuarea utilizării serviciilor şi produselor oferite de site-ul WWW.MISTERIO.RO confirmați că sunteți de acord cu Termenii şi Condițiile de Utilizare mai jos menționați.

TERMENI GENERALI

a. MISTERIO.RO poate schimba conținutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conținut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informațiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terțe persoane.

b. Continuarea utilizării site-ului presupune acordul dumneavoastră tacit şi acordul în întregime cu Termenii şi condițiile prezentate în cele ce urmează. Utilizarea presupune acceptarea regulilor MISTERIO.RO.

c. MISTERIO.RO poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunța în prealabil, site-ul. MISTERIO.RO poate limita accesul la site ori la anumite părți din site. Totodată, MISTERIO.RO poate limita accesul la anumite facilități/frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.

1. CONŢINUTUL

a. Conținutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informații, fotografii, date, clipuri audio/video – generic numite conținut) sunt protejate de dispozițiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare – privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 – privind mărcile şi indicațiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată – privind protecția desenelor şi modelelor. Lipsa mențiunii privind unele texte legale ori dispoziții incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.

b. Site-ul şi Conținutul sunt protejate de Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispozițiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Dumneavoastră nu puteți copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site şi/sau Conținutul. Exploatarea este liberă, sub condiția non-comercialităţii şi respectării termenilor impuși de către MISTERIO.RO.

c. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a Conținutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al MISTERIO.RO.

d. MISTERIO.RO nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părți din Conținut în orice mediu.

e. În cazul în care considerați că orice material publicat pe acest site de echipa redacțională sau de oricine altcineva încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne sesizați acest lucru printr-un mesaj trimis la adresa publicată în secțiunea Contact a site-ului.

f. Vă informăm că MISTERIO.RO își va asigura şi impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul, la acționarea în judecată a celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală.

2. DREPTURILE DE AUTOR

a. Toate drepturile rezervate. MISTERIO.RO acordă permisiunea de a utiliza site-ul WWW.MISTERIO.RO în următoarele condiții:

b. Sunt interzise copierea, modificarea, expunerea, refolosirea, reproducerea, publicarea, autorizarea, acordarea de licență de folosire, crearea de lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul publicat de către MISTERIO.RO, materialele protejate prin legile naționale şi internaționale de copyright, în alt mod decât cu acordul scris al MISTERIO.RO precum şi orice modalitate de exploatare a conținutului site-ului WWW.MISTERIO.RO, cu excepția afișării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informații explicit desemnate în acest scop, cu condiția păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condițiile de utilizare ale documentelor sau informațiilor respective.

c. Este interzis să folosiți site-ul WWW.MISTERIO.RO pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspunderea civilă, sau ar încălca în alt mod legea. 

MISTERIO.RO va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea şi se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă MISTERIO.RO să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul site-ului WWW.MISTERIO.RO.

d. Este interzisă redistribuirea vreunei pagini din site prin framing cu excepția existenței unui acord scris din partea MISTERIO.RO cu privire la acceptul redistribuirii vreunei pagini.

e. Este interzis să utilizați site-ul WWW.MISTERIO.RO în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial fără acordul MISTERIO.RO.

f. Preluarea de informații de către alte site-uri web poate fi făcută numai în acord cu termenii agreați şi menționați în această pagina de către MISTERIO.RO, cu excepția unui acord, valabil şi recunoscut de ambele părți, utilizator şi MISTERIO.RO.

g. MISTERIO.RO aprobă preluarea fără cost a materialelor de presă purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, doar în limita a 250 de caractere, spațiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea caracterelor, asigurându-se astfel atât libera circulație a informației, cât şi caracterul de «revistă a presei» susținut de paginile de internet în cauză.

În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informației. Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în condițiile unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat cu MISTERIO.RO.

Sursa WWW.MISTERIO.RO va fi citată, cu link către site, în primul paragraf (ex.: „Potrivit legendei, cu o săptămână înainte de nașterea lui Nostradamus cerul de deasupra orășelului Saint-Remy, din regiunea Provence, Franța a fost brăzdat de sute de sfere luminoase.” informează WWW.MISTERIO.RO”). La sfârșitul ultimului paragraf al textului preluat şi în cadrul acestuia se va preciza “Integral pe MISTERIO.RO.” (sau o formulă echivalentă, practicată de site-urile în cauză), această formulă având link către WWW.MISTERIO.RO.

De asemenea, la sfârșitul paginii web, după ultimul paragraf şi în afara acestuia (sau la începutul paginii web, în funcție de layout-urile site-urilor în cauză), se va preciza în mod vizibil: “SURSA: MISTERIO.RO”, cu link către site-ul WWW.MISTERIO.RO.

Mediile offline se supun de asemenea termenilor agreați de către MISTERIO.RO şi în conformitate cu prevederile Legii drepturilor de autor din România.

h. MISTERIO.RO, logo-ul MISTERIO şi oricare derivație a logo-ului aprobat şi validat de către WWW.MISTERIO.RO sunt proprietatea MISTERIO.RO, niciuna dintre ele neputând fi utilizată fără acordul scris al MISTERIO.RO, indiferent de mediul în care se dorește utilizarea lui.

3. RĂSPUNDERI

a. Prin utilizarea site-ului WWW.MISTERIO.RO, dumneavoastră sunteți singurul responsabil atât față de terți, cât şi față de MISTERIO.RO în legătură cu accesarea/utilizarea/exploatarea conținutului. MISTERIO.RO şi societățile sale afiliate, funcționarii, directorii, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. 

MISTERIO.RO nu își asumă nicio responsabilitate şi nu va fi răspunzător pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini, video sau audio de pe acest site.

b. MISTERIO.RO prin site-ul WWW.MISTERIO.RO își rezervă dreptul de a modifica, șterge orice mesaj postat pe site, interpretat la discreția MISTERIO.RO ca fiind abuziv, defăimător, obscen ori de natură a aduce vreo atingere unui drept legal protejat.

c. Utilizarea site-ului reprezintă faptul că declarați şi sunteți de acord cu publicarea de către MISTERIO.RO a unui Conținut, stabilit pe baza unor criterii proprii, Conținut ce poate fi interpretat ca fiind publicat, prezentat într-o manieră care să nu fie conformă cu dorințele dumneavoastră. Într-un astfel de caz, răspunderea MISTERIO.RO nu poate fi reținută.

4. TRANSMITEREA DE INFORMAŢII CĂTRE MISTERIO.RO

a. Prin transmiterea de informații către MISTERIO.RO şi oricare altă societate afiliată cu MISTERIO.RO și către WWW.MISTERIO.RO se înțelege furnizarea de către dumneavoastră a unor materiale, incluzând, dar fără a se limita la mesaje, articole, informații, fotografii, date, clipuri audio/video şi comentarii.

b. Transmiterea de informații către MISTERIO.RO şi oricare altă societate afiliată cu MISTERIO.RO si către WWW.MISTERIO.RO echivalează cu acceptul acordat către MISTERIO.RO şi societăților afiliate (colectiv încadrate drept MISTERIO.RO) ca liber de orice obligație privind achitarea unei plați şi/sau remunerații, ne-exclusiv şi pe o perioadă de 50 de ani, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod şi cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informații.

c. Totodată, prin transmiterea de informații către MISTERIO.RO, se prezumă acordul dumneavoastră privind despăgubirea MISTERIO.RO şi/sau a terților ca urmare a existenței/nașterii unor prejudicii de orice fel din utilizarea, copierea, publicarea sau distribuirea respectivelor informații. MISTERIO.RO nu acceptă o răspundere limitată din partea furnizorului de informații.

d. MISTERIO.RO nu își asumă responsabilitatea pentru materialele postate pe acest site de alte persoane decât cele care au un contract semnat cu instituția. Ne disociem de mesajele cu caracter rasist, xenofob, antisemit, calomniator, insultător, defăimător, obscen sau indecent publicate pe site de utilizatori în secțiunea de comentarii.

5. OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR LA ÎNREGISTRARE

a. Accesul la conţinutul online al site-ului WWW.MISTERIO.RO este liber.

6. COOKIES

a. Site-ul WWW.MISTERIO.RO folosește cookie-uri. Cookie-urile reprezintă date stocate pe hardul utilizatorului, conținând informații despre utilizator. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor. De exemplu, prin folosirea  unui cookie de pe browserul care accesează site-ul MISTERIO.RO, pentru care va fi suficient ca utilizatorul să-şi dea acceptul pe site doar o singură data, se vor retine preferințele utilizatorului (exemplu: folosirea variante de desktop a site-ului versus varianta de mobil).  Dacă utilizatorul refuză un cookie, poate să utilizeze în continuare site-ul WWW.MISTERIO.RO. Cookie-urile ne ajută la urmărirea şi segmentarea intereselor utilizatorilor noștri, pentru a intensifica experiența vizitării site-ului nostru. Unii dintre partenerii noștri de afaceri folosesc cookie-uri pe site-ul nostru (de exemplu, cei care își fac publicitate). 

Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu putem controla aceste cookie-uri. Pentru mai multe informații şi pentru a vă exprima acordul cu privire la politica de utilizare cookie vă rugăm să accesați următoarea adresa online https://misterio.ro/politica-de-cookies.  

7. PARTAJAREA ARTICOLELOR

a. Dacă utilizatorul dorește să utilizeze serviciul nostru de partajare informându-şi un contact în legătură cu site-ul sau newsletter-ul nostru, MISTERIO.RO nu va cere adresa de e-mail a destinatarului şi nici cea a expeditorului. MISTERIO.RO nu stochează această informație întrucât acțiunea se petrece în cadrul aplicației de e-mail a expeditorului, MISTERIO.RO  neavând acces la conturile dumneavoastră de corespondență indiferent de natura lor.

8. OPŢIUNEA DE DEZABONARE

a. Utilizatorii au posibilitatea de a se dezabona în momentul în care nu mai doresc să primească un newsletter de la WWW.MISTERIO.RO, prin intermediul link-ului de dezabonare conținut în e-mail. Dezabonarea la newsletter se poate face prin intermediul link-ului din subsolul newsletter-ului. Pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugăm să accesați adresa online https://misterio.ro/politica-de-confidentialitate.   

9. SECURITATE

a. MISTERIO.RO adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorilor săi. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline, cât şi online. 

Formularele de abonare la newsletter-ul WWW.MISTERIO.RO necesită introducerea unor date personale (de exemplu, adresa de mail), care vor fi protejate. Toate informațiile despre utilizatori sunt confidențiale. Doar angajații a căror activitate specifică implică lucrul cu informații personale (de exemplu, reprezentanții serviciu clienți) au acces la datele de identificare ale utilizatorilor. 

Serverele pe care sunt stocate informațiile personale de identificare a utilizatorilor sunt localizate într-un loc securizat. Pentru mai multe informații cu privire la ce date prelucrăm, care sunt drepturile dumneavoastră şi informații generale cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugăm să accesați adresa online https://misterio.ro/politica-de-confidentialitate.  

10. RĂSPUNDERE. DESPĂGUBIRI

a. MISTERIO.RO nu cere clienților săi informații personale prin intermediul unei corespondențe nesolicitate de aceștia. Orice tip de corespondență care oferă sfaturi financiare sau orice mesaj nesolicitat care cere divulgarea de informații personale trebuie considerat un fals şi raportat către MISTERIO.RO.

b. MISTERIO.RO şi furnizorii săi de conținut nu răspund pentru erorile, impreciziile sau întârzierile în furnizarea conținutului oferit de SITE şi nici pentru orice acțiune care se bazează pe acest conținut. MISTERIO.RO își declină orice responsabilitate privind garantarea, explicită sau implicită, a acurateții conținutului furnizat de terți sau a felului în care informația servește anumitor scopuri. Deși MISTERIO.RO face toate eforturile pentru a obține informații de încredere de la furnizorii săi externi, nu garantează acuratețea informațiilor furnizate de aceștia.

Pentru cazul fortuit, MISTERIO.RO și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții sai, este exonerat total de răspundere. Cazurile fortuite includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al MISTERIO.RO, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, etc.

Informațiile acestui site vă sunt oferite cu bună credință, din surse apreciate ca fiind de încredere. În cazul în care vreunul din articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența legii dreptului de autor, vă rugăm să ne contactați pentru a putea lua măsurile care se impun.

c. Fiecare utilizator al SITE-ului MISTERIO.RO este de acord ca, la cererea MISTERIO.RO, să exonereze de răspundere MISTERIO.RO pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare, şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor din prezentul document.

Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislației în vigoare în România.

d. MISTERIO.RO își rezervă dreptul de a modifica şi actualiza aceste condiții în orice moment. Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe site.

Log files:

Utilizăm adresele IP pentru a analiza tendințe, a administra site-ul, a urmări mișcările utilizatorilor şi a aduna informații demografice pentru uzul intern. Adresele IP nu au nicio legătură cu informațiile personale. Pentru mai multe informații cu privire la ce date prelucrăm, care sunt drepturile dumneavoastră şi informații generale cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal, vă rugăm să accesați adresa online https://misterio.ro/politica-de-confidentialitate.

11. ACTUALIZARE

a. Acești TERMENI ŞI CONDIȚII sunt actualizate de câte ori este nevoie. Modificările se vor reflecta în tipul de informații publicate sau transmite de către MISTERIO.RO Vă rugăm să citiți periodic aceste condiții, pentru a fi la curent cu ce informații colectează, folosește şi transmite MISTERIO.RO

Actualizat: 01/02/2023